Свідоцтво про атестацію

Ліцензія професійно-технічного навчання

Довідка про неприбутковіть

Статут обласного закладу освіти «Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»

Штатний розпис «Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру» станом на 01.01.2018 р.

Освітня програма «Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру» станом на 2018-19 н.р.

 

Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Пояснювальна записка за 2018 р.

Баланс на 1 січня 2019 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2018 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 р.

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках станом на 01 січня 2019 р.

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2019 р.

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних, інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2019 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України за 2018 р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2019 р.

Кошторис на 2019 р.

 

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІII квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за IIІ квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень соціального фонду(форма №4-3д, №4-3м) за IІІ квартал 2018 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за ІІI квартал 2018 р.

Баланс на 1 жовтня 2018 р.

Звіт про фінансові результати за IІІ квартал 2018 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за II квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за II квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень соціального фонду(форма №4-3д, №4-3м) за IІ квартал 2018 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за ІI квартал 2018 р.

Баланс на 1 липня 2018 р.

Звіт про фінансові результати за IІ квартал 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7д, №7м) на 1 липня 2018 р.

 

 

Акт оприбуткування матеріальних цінностей від 16-18 травня 2018 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за I квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за I квартал 2018 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за I квартал 2018 р.

Баланс на 1 квітня 2018 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за I квартал 2018 р.

Звіт про фінансові результати за I квартал 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7д, №7м) на 1 квітня 2018 р.

 

Акт оприбуткування матеріальних цінностей від 15 січня 2018 р.

Акт оприбуткування матеріальних цінностей від 8 лютого 2018 р.

 

Кошторис на 2018 рік по загальних і спец фондах

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за 2017 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № №4-3д, №4-3м) за 2017 р.

 

Кошторис на 2017 рік по загальних і спец фондах

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за III квартал 2017 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за III квартал 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за III квартал 2017 р.

 


 

СТАТУТ

обласного закладу освіти

«Заліщицький обласний багатопрофільний


навчально-реабілітаційний центр»